Start
O psychologu
Psychoterapia
Kontakt

Jeśli zastanawiasz się, czy to czego doświadczasz od pewnego czasu, można okreslić jako depresję, weź pod uwagę kilka wskazówek diagnostycznych. Czy obserwujesz:


U 50% osób chorujących na depresję mogą pojawiać się myśli samobójcze.

Jak rozpoznać skłonności i zamiary samobójcze? Poniżej kilka zachowań, które powinny natychmiast wzbudzać czujność bliskich:


Szczególną czujność należy wykazać na początku depresji, w trakcie jej ustępowania oraz w okresie między nawrotami.

Depresję należy leczyć, najlepsze efekty daje kojarzenie farmakoterapii z psychoterapią.

Rozpowszechnienie depresji to ok. 10% populacji. 2-3 razy częściej występuje u kobiet i osób w wieku podeszłym.

Na pojawienie się depresji wpływają czynniki organiczne. W mózgu, w układzie limbicznym następuje deficyt przekaźnictwa: noradrenaliny, serotoniny i dopaminy. Mówimy też o nadwrażliwości osi stresowej: układ limbiczny-podwzgórze-przysadka-nadnercza. Wzrasta aktywność hormonu stresu: kortyzolu. Nadwrażliwość może przyczyniać się do wystąpienia depresji bądź jej nawrotów.

Uwarunkowania genetyczne mają znaczny wpływ na występowanie depresji. Jeśli chorowali krewni pierwszego stopnia, ryzyko wystąpienia wzrasta sześcioktotnie.

Typ osobowości też może mieć znaczenie przy pojawianiu się depresji. Najczęściej jest to osobowość anankastyczna (osoba dokładna, perfekcyjna, skrupulatna ), melancholiczna (smutna), psychasteniczna (wrażliwa na krytykę, niepowodzenia).

Start